SON DAKİKA

Sivas Tarım Gazetesi – Yerel Tarım Gazetesi

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İşletmelerine Yüzde 50 Hibe

Bu biyografi 08 Temmuz 2021 - 8:42 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Yüzde 50 Hibe ile Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İşletmelerine verilecek destekleme başvuruları 01 Temmuz 2021 tarihinde başlamış olup 30 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.
20/05/2021 tarihli ve 3999 sayılı “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine” İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve 25/06/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ne ait; duyuru metni aşağıdadır;
Bu rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na, 21/05/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 20/05/2021 tarihli ve 3999 sayılı “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine” İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve 25/06/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ne (Tebliğ No: 2021/21)” göre hazırlanmıştır
AMAÇ
Mevcut büyükbaş ve küçük baş hayvancılık işletmelerinin alt yapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
KİMLER BAŞVURABİLİR
2021 yılında işletmesi en az 1 yıl aktif olan
Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler
Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli Hayvan varlığına sahip olmak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR
Başvuru Tarihleri 01 TEMMUZ 2021 VE 30 TEMMUZ 2021 Tarihleri arasında Tarım Orman İl Müdürlüklerine Şahsen yapılır.
YATIRIM KONULARI NELERDİR
Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı (%)
İNŞAAT
Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite
artırımı / rehabilitasyonu, 50
ÇADIR ALIMI
Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı 50
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI
Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi,
seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,
hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk, 50

BAŞVURUDA ARANACAK BELGE VE BİLGİLER
a) Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,
b) Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,
c) Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, (Kamu kiralamaları için)
ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,
d) Bakanlık kayıt sistemlerine Karar tarihi itibari ile en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,
e) İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.
f) Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır. Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarda yatırım yerinin eş, anne-baba, çocuklar ve kardeşlerden birisine ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Tapu kaydının başvuruyu yapan yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arazi üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.
g) Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasından sonra yer değişikliği talebi, arazi durumundan aldığı puanını ve sıralamayı değiştirmediği sürece yapılabilecektir.
h) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
i) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
j) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
k) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,
l) Adli sicil / arşiv taraması kaydı
m) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi ayrıca başvuru evrakları ile birlikte sunacaklardır.

HİBE KONULARINA AİT TEMEL BİRİM FİYATLAR
A)İnşaat işleri için ödemeye esas yatırım üst limitinde kullanılmak üzere ,
Bütün ırklar için büyükbaş hayvan birim fiyatı KDV hariç 8.000TL/baş ve küçükbaş için anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 1.150 TL/baş
B)Hayvan barınağı çadır alımları için hibeye esas üst sınır fiyatları
Yatırım Tutarı Ödenecek Hibe (% 50)
300 m2’lik çadır için : 75.000 TL 37.500 TL
450 m2’lik çadır için : 110.000 TL 55.000 TL
600 m2’lik çadır için : 150.000 TL 75.000 TL
750 m2’lik çadır için : 187.000 TL 93.500 TL
900 m2’lik çadır için : 220.000 TL 110.000 TL

a) Yem hazırlama makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;
Yatırım Tutarı Ödenecek Hibe (% 50)
4 m3 kapasiteli makineler : 50.000 TL 25.000 TL
6 m3 kapasiteli makineler : 60.000 TL 30.000 TL
8 m3 kapasiteli makineler : 80.000 TL 40.000 TL
10 m3 kapasiteli makineler : 100.000 TL 50.000 TL
12 m3 kapasiteli makineler : 120.000 TL 60.000 TL
14 m3 kapasiteli makineler : 140.000 TL 70.000 TL
16 m3 kapasiteli makineler : 180.000 TL 90.000 TL
20 m3 kapasiteli makineler : 250.000 TL 125.000 TL
b) Süt soğutma tankı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;
Yatırım Tutarı Ödenecek Hibe (% 50)
250- 300 litre kapasiteli tanklar : 15.000 TL 7.500 TL
301-500 litre kapasiteli tanklar : 18.000 TL 9.000 TL
501-1000 litre kapasiteli tanklar : 27.000 TL 13.500 TL
1001-2000 litre kapasiteli tanklar : 38.000 TL 19.000 TL

c) Seyyar süt sağım makinesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;
Yatırım Tutarı Ödenecek Hibe (% 50)
2 kovalı süt sağım makinesi : 3.000 TL 1.500 TL
4 kovalı süt sağım makinesi : 5.000 TL 2.500 TL

Ç)Gübre sıyırıcısı alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;
Gübre sıyırıcı fiyat yatırım tutarı 40.000TL olacak ve bu üst sınır üzerinden %50 hibe ödemesi 20.000 TL
d)Hayvan kaşıma ünitesi alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;
Hayvan kaşıma ünitesi fiyatı 3.500 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden %50 hibe ödemesi 1.750 TL/adet
e) Otomatik suluk alımlarında hibeye esas yatırım bedeli üst sınırı;
Otomatik sulukların fiyatı 250 TL olacak ve bu üst sınır üzerinden %50 hibe ödemesi en fazla 125TL/adet olarak uygulanacaktır.

HANGİ YATIRIMLAR DESTEKLENECEKTİR
• Yeni yapılacak kapalı ,yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımı (büyükbaş için en az 10 baş en fazla 50 baş anaç kapasiteli ,küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli)
• Ahır-ağıl kapasite artırımı /rehabilitasyonu
(Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz içve dış sıva ,boya badana ,oluk dere,doğrama,döşeme ve tavan kaplamları ,elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerde çatı onarımı ve kremit aktarılması işlemleri)
(Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler ile pencere tabanlarının indirilmesi ,kapıya dönüştürülmesi, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi ,mevcut kapasitenin arttırılmasına yönelik bina görünümüne etki eden mimari projeli tadilat işlemleri)
• Hayvan barınağı amaçlı çadır alımları
• Yem hazırlama makinesi
• Gübre sıyırıcısı sistemi
• Seyyar süt sağım makinesi
• Süt soğutma tankı
• Hayvan kaşınma ünitesi
• Otomatik suluk
UYGULAMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK
İnşaat yapım işleri ,hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine ,alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra ,hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlama tarihi 30/11/2021’dir.

 

DİĞER BİYOGRAFİLER
SON DAKİKA